ท่อลด / ข้อลด

  ท่อลดเหล็กเหนียว มอก. 427-2531

  ** ท่อใต้ดิน ภายในเคลือบด้วย Liquid Epoxy (สีฟ้า) / ภายนอกเคลือบด้วย PU (ตาม มาตรฐาน AWWA C222) **

  ** ท่อบนดิน ภายในเคลือบด้วย (สีฟ้า) AWWA C210 / ภายนอกเคลือบด้วย NON BLEEDING + MIO GREY (สีเทา) **

  ** ท่อบนดิน ภายในเคลือบด้วย (สีฟ้า) AWWA C210 / ภายนอกเคลือบด้วย NON BLEEDING + MIO SKY BLUE (สีฟ้าอ่อน) **
  (กรณีท่อบนดิน ให้ระบุในหมายเหตุด้วยว่า ภายนอกเป็นสีอะไร)
   • 0 ฿

   • 0 ฿
  หมวดหมู่: