บริษัท ชวรักษ์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ท่อเหล็กเหนียวทุกชนิด, ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับกิจการประปา เช่น  ท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ ท่อภายในบริเวณ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 427-2531 และ ISO 9001-2008

ด้วยมาตรฐานของสินค้า ,ระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว และ ราคาจากโรงงาน ทำให้เราได้รับความไว้วางจากลูกค้าที่หลากหลาย เช่น วิศวกรโครงการ, ผู้รับเหมาโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น และด้วยความตั้งใจ มุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในปัจจุบันเรายังเป็นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อไฟเบอร์กลาส 1 ใน 3ผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1483-2549

อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่าย ท่อส่งน้ำชนิดต่างๆ เช่น ท่อเหล็กดำ ASTM A53 , ท่อเหล็กชุบสังกะสี มอก. 277 & 276 -2532, ท่อเหล็กหล่อเหนียว ISO 2531 และอุปกรณ์ประกอบท่อต่างๆ เช่น หน้าจาน ปะเก็นยาง สกรูน๊อต และอุปกรณ์เหล็กหล่อ

โดยสินค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

ในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตท่อชนิดต่างๆมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุด และให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเราจะรักษาคุณภาพและมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะ

  “ความสำเร็จของลูกค้า คือ เป้าหมายของเรา”